Biodiversity Map
Publications
type:
year: 2020
author: Ruta R.
title: Chrząszcze. [In.]: Ruta R. [Ed.]. Przyroda Piły. Geografia, bioróżnorodność, historia. Wydawnictwo Klub Przyrodników, Piła-Świebodzin. pp. 207-233.
short citation: Ruta R. 2020
BioMap ID: 20806