Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2003
authors: Ruta R., Jałoszyński P., Konwerski Sz.
title: Nowe dane o rozmieszczeniu chrząszczy z nadrodziny Scirtoidea Fleming, 1821 (Coleoptera) w Polsce.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 22issue: 1pages: 33-44
short citation: Ruta R. et al. 2003
BioMap ID: 10908

full text: Download