Biodiversity Map
Publications
type: book chapter
year: 1964
author: Sanocka-Wołoszyn E.
title: Uwagi nad rozmieszczeniem i ekologii pająków (Araneae) z jaskiń Gór Świętokrzyskich.
book title: Seminarium Speleologiczne I Ogólnopolskiego Zjazdu Badaczy Krasu.
publisher: Kieleckie TN, Kielcepages: 73-86
short citation: Sanocka-Wołoszyn E. 1964
BioMap ID: 19886