Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2008
author: Senn P.
title: Nowe dane dotyczące występowania motyli (Lepidoptera) w województwie pomorskim.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 27issue: 3pages: 145-154
short citation: Senn P. 2008
BioMap ID: 11296

full text: Download