Biodiversity Map
Publications
type: series
year: 1968
author: Smreczyński S.jr.
title: Część XIX. Chrząszcze – Coleoptera. Ryjkowce – Curculionidae. Podrodziny Tanymecinae, Cleoninae, Tanyrhynchinae, Hylobiinae.
series: Klucze do Oznaczania Owadów Polskivol.: 59issue: 98cpublisher: Warszawa
short citation: Smreczyński S.jr. 1968b
BioMap ID: 8462

full text: Download