Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2002(2001)
author: Sosiński J.
title: Nowe stanowiska rzadko lokalnie występujących w Polsce gatunków motyli z rodziny Geometridae (Lepidoptera).
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 20issue: 3-4pages: 179-180 [291]
short citation: Sosiński 2002(2001)a
BioMap ID: 11248

full text: Download