Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1993
author: Sosiński J.
title: Nowe stanowiska niektórych rzadko występujących w Polsce gatunków motyli (Lepidoptera).
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 12issue: 3pages: 229-230 [75]
short citation: Sosiński J. 1993a
BioMap ID: 10543

full text: Download