Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2002(2001)
author: Sosiński J.
title: O występowaniu Dasypolia templi (Thnbg.) i Polymais xanthomista (Hbn.) (Lepidoptera: Noctuidae) w Górach Stołowych.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 20issue: 3-4pages: 178 [290]
short citation: Sosiński J. 2002(2001)b
BioMap ID: 11229

full text: Download