Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: series
year: 1973
author: Warchałowski A.
title: Część XIX. Chrząszcze – Coleoptera. Stonkowate – Chrysomelidae. Podrodziny Chrysomelinae i Galerucinae.
series: Klucze do Oznaczania Owadów Polskivol.: 80issue: 94bpublisher: Warszawa
short citation: Warchałowski 1973
BioMap ID: 9537

full text: Download