Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2005
author: Wąsala R.
title: Sówkowate (Lepidoptera: Noctuidae) Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 24issue: 2pages: 89-111
short citation: Wąsala R. 2005
BioMap ID: 11036

full text: Download