Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1957
author: Wiąckowski S.K.
title: Entomofauna pniaków sosnowych w zależności od wieku i rozmiaru pniaka.
periodical: Ekologia Polska, seria Avol.: 5pages: 13-140
short citation: Wiąckowski S.K. 1957a
BioMap ID: 9735