Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2010
author: Wojas T.
title: Materiały do poznania chrząszczy (Insecta: Coleoptera) torfowisk i młak Tatr Polskich.
periodical: Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrodyvol.: 29issue: 3pages: 49-75
short citation: Wojas T. 2010a
BioMap ID: 11578