Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2007
author: Wojdan D.
title: Występowanie korników (Coleoptera: Ciirculionidae: Scolytinae) żerujących na jodle (Abies alba Mill.) w Świętokrzyskim Parku Narodowym.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 26issue: 2pages: 79-86
short citation: Wojdan 2007
BioMap ID: 11118

full text: Download