Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1998
author: Wolender M.
title: Biegaczowate (Coleoptera: Carabidae) wybranych rezerwatów Puszczy Bukowej – «Trawiasta Buczyna» i «Zródliskowa Buczyna» w Szczecińskim Parku Krajobrazowym.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 17issue: Supl.pages: 195-196
short citation: Wolender M. 1998a
BioMap ID: 9905

full text: Download