Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2004
author: Wolender M.
title: Biegaczowate (Coleoptera: Carabidae) rezerwatu „Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem” [komunikat]. [In:] Parki narodowe i rezerwaty przyrody w Polsce jako naturalne ostoje europejskiej fauny owadów.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 23issue: Supl. 2pages: 217-219
short citation: Wolender M. 2004
BioMap ID: 12844

full text: Download