Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1963
author: Żurańska I.
title: Obserwacje nad płeszkami (Halticinae) upraw rzepaku ozimego (Brassica napus L. var. oleifera Metzger. f. biennis (Schübler et Mart.)) w województwie olsztyńskim.
periodical: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynievol.: 16pages: 425-429
short citation: Żurańska I. 1963
BioMap ID: 10052