Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1985
author: Żurańska I.
title: Występowanie i szkodliwość niektórych larw owadów w uprawie rzepaku ozimego (Brassica napus L. var. oleifera Metz.) w okresie jesieni na terenie województwa olsztyńskiego.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 6issue: 1-2pages: 81-82
short citation: Żurańska I. 1985a
BioMap ID: 10058

full text: Download