Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2011
authors: Żurawlew P., Bąkowski M.
title: Nowe dane o rozmieszczeniu Adelidae (Lepidoptera) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 30issue: 3pages: 189-191 [565]
short citation: Żurawlew P. et Bąkowski M. 2011a
BioMap ID: 15282

full text: Download