Biodiversity Map
Records
Active filters:

BioMap ID: 1099999Modify filterDrop filter
record type: — specimen
ID: 1099999
contributor: R. Plewa
orig. identification: Archarius pyrrhoceras
country: PL
locality: Białowieża
lokalizacja podrzędna: 344
cont. protected area: Białowieski P.N.
location precision:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
biotope: frax.-pic.-alnetum
mikrosiedlisko: Salix L. sp.
date: 26 VI 1937
gath./obs. by: A. Gottwald
identifier: A. Gottwald
collection: ZOL IBL: Gottwald