Biodiversity Map
Records
Active filters:

BioMap ID: 718518Modify filterDrop filter
record type: — specimen
ID: 718518
contributor: T. Klejdysz
orig. identification: Cyriopertha glabra von Gebler 1841
country: KZ
superlocality: Syr-Darja
locality: Dapjinsk
lokalizacja podrzędna: Atyński pow.
location precision:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
date: 6 VI 1909
collection: IOR