Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
Acrotrichis — subordinate taxa:
Taxon count: 20
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Ptiliidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Acrotrichinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Acrotrichinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Acrotrichisgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Acrotrichissubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Acrotrichis (Acrotrichis) intermedia (Gillmeister, 1845)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1005718    taxon code: 938
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2004 wykaz: V.A. Tsinkevich
Data on distribution in Poland
Acrotrichis intermedia - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 132
 • Publications: 21
 • Collections: 6
 • Publication authors: 23
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w prawie całej Europie, sięgający do jej skrajnych krańców północnych, wykazany również z Kaukazu. W Polsce jeden z najpospolitszych gatunków omawianego rodzaju. Występuje głównie na terenach lesistych pod opadłym listowiem, murszejącymi gałęziami, na padlinie, rzadziej spotykany w pryzmach nawozu i kompostu.

External data sources