Biodiversity Map
Taxa
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Aleocharinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Athetinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Athetinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Aloconotagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Disoporasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Aloconota (Disopora) ultima (Benick et Lohse, 1959)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1008383    taxon code: 2069
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2004 wykaz: A. Melke
Data on distribution in Poland
Aloconota ultima - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 9
 • Publications: 8
 • Collections: 1
 • Publication authors: 12
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Niedawno odkryty gatunek o niedostatecznie poznanym rozsiedleniu. Podobny do Aloconota (Disopora) languida (Er.) i występujący w jego towarzystwie, notowany z pojedynczych stanowisk nad Łabą, Renem i Dunajem, a w Polsce znany tylko z Malczyc i Legnicy. Wymagania ekologiczne nie znane.

External data sources