Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Curculioninaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Anoplinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Anoplusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Anoplus setulosus Th. Kirsch, 1870
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046252    taxon code: 5687
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Anoplus setulosus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 85
 • Publications: 40
 • Collections: 5
 • Publication authors: 34
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozmieszczony w środkowej części Europy, we Francji i w północnych Włoszech, na wschód sięgający po południowe tereny europejskiej części byłego ZSRR. W Polsce notowany tylko z siedmiu południowych krain. Zamieszkuje brzegi rzek i potoków oraz mokre łąki i pobrzeża wilgotnych lasów. Żyje na olszy szarej — Alnus incana (L.) Mnch. oraz na olszy zielonej — A viridis (Chaix) Lam. et Dc, rosnącej w strefie kosodrzewiny, u nas w Bieszczadach. Rozwój larwalny jak u Anoplus plantaris (Naezen). Imago zimuje w ściółce liściastej i wśród mchów na pniach.

Illustrations
... browse
Anoplus
setulosus
External data sources