Biodiversity Map
Taxa
Anotylus — subordinate taxa:
Taxon count: 21
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Oxytelinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Oxytelinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Anotylusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Anotylus rugifrons (J.H. Hochhuth, 1849)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1010138    taxon code: 1379
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2004 wykaz: A. Melke
Data on distribution in Poland
Anotylus rugifrons - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 45
 • Publications: 31
 • Collections: 3
 • Publication authors: 29
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu, dotychczas notowany z Kaukazu i nielicznych stanowisk w środkowej Europie, Danii i jednej południowej prowincji Szwecji. W Polsce znany zaledwie z kilku stanowisk. Spotykany na bagnistych łąkach, wilgotnych pobrzeżach wód stojących i płynących, w ściółce, pod otoczakami, napływkami i rozkładającymi się szczątkami roślinnymi.

Illustrations
... browse
Anotylus
rugifrons
External data sources