Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Scarabaeiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Scarabaeoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Scarabaeidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Aphodiinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Aphodiinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Aphodiinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Aphodiusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 13. Bodilussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Aphodius (Bodilus) circumcinctus W.L.E. Schmidt, 1840
PL
NO
name status: valid name
BioMap ID: 1012845    taxon code: 2463
taxonomy checked: YES
Data on distribution in Poland
Aphodius circumcinctus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 8
 • Publications: 4
 • Collections: 2
 • Publication authors: 6
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek pontyjsko-pannoński, znany z Kirgizji, Krymu, Ukrainy, Węgier, Austrii i Czechosłowacji. Z uwagi na rozmieszczenie ogólne i warunki środowiskowe, w jakich jest spotykany, obydwa znane stanowiska w Polsce są wątpliwe, w związku z czym niektórzy autorzy (Horion 1958 i Stebnicka 1973, 1976) wątpią w występowanie tego gatunku w naszym kraju. Możliwe jest jednak odnalezienie go w Polsce południowo-wschodniej, np. na Roztoczu lub w okolicy Przemyśla. Zasiedla tereny nizinne i pagórkowate, gdzie poławiany jest od marca do maja w norach susłów, niekiedy również w ekskrementach kopytnych.

Illustrations
... browse
Aphodius
circumcinctus
External data sources