Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Scarabaeiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Scarabaeoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Scarabaeidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Aphodiinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Aphodiinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Aphodiinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Aphodiusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 13. Nobiussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Aphodius (Nobius) serotinus (Creutzer, 1799)
PL
NO
name status: valid name
BioMap ID: 1013174    taxon code: —(2462b)
taxonomy checked: YES
Data on distribution in Poland
Aphodius serotinus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 3
 • Publications: 2
 • Collections: 1
 • Publication authors: 4
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozmieszczony od Finlandii południowej i Karelskiej ASRR przez wschodnią część Europy Środkowej do Włoch północnych i górskich obszarów Półwyspu Bałkańskiego, na wschód przez Syberię docierający do Mandżurii. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony. Ogólnikowa wzmianka sprzed przeszło 150 lat o występowaniu omawianego gatunku na Śląsku nie znalazła później potwierdzenia, istnieje jednak możliwość odszukania go w północnej części kraju i w rejonach górskich (najbliżej położone stanowiska znane są ze Słowacji). Poławiany wczesną wiosną i jesienią w ekskrementach krów i królików.

External data sources