Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Apionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Apioninaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Aspidapiinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Aspidapiongenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Koestliniasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Aspidapion (Koestlinia) aeneum (Fabricius, 1775)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1026868    taxon code: 4878
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Aspidapion aeneum - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 126
 • Publications: 52
 • Collections: 9
 • Publication authors: 45
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek palearktyczny, w Europie rozsiedlony od krajów śródziemnomorskich po Wyspy Brytyjskie, Danię i południową Szwecję. W Polsce, chociaż nie jest jeszcze znany z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze, prócz wyższych partii górskich. Żyje na różnych gatunkach z rodziny ślazowatych — Malvaceae, zarówno dzikich, jak i hodowanych. Spotykany najczęściej na ślazie dzikim — Malva silvestris L., ślazie drobnokwiatowym — M. pusilla Sm. et Sow. i prawoślazie lekarskim — Althaea officinalis L. Larwa żeruje oraz odbywa rozwój w korzeniu i w rdzeniu dolnej części łodygi, gdzie wygryza podłużną owalną komorę.

Illustrations
... browse
Aspidapion
aeneum
External data sources