Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
Anchicera — subordinate taxa:
Taxon count: 29
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Cucujoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Cryptophagidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Atomariinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Atomariinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Atomariagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Anchicerasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Atomaria (Anchicera) fuscata (C.J. Schönherr, 1808)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1018785    taxon code: 3471
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2007 wykaz: V.A. Tsinkevich
Data on distribution in Poland
Atomaria fuscata - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 97
 • Publications: 32
 • Collections: 7
 • Publication authors: 30
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek europejsko-syberyjski, rozpowszechniony w całej Europie aż do najdalszych krańców północnych, na Syberii docierający do Jeniseju. W Polsce, chociaż nie znany jeszcze ze wszystkich krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Zasiedla zarówno tereny nizinne, jak i górzyste, gdzie dochodzi do strefy subalpejskiej. Występuje w ciągu całego roku pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, zwłaszcza pod opadłym listowiem, sianem, słomą oraz napływkami.

Illustrations
... browse
Atomaria
fuscata
External data sources