Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Carabidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Trechinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Bembidiinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Bembidiinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Bembidiongenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Peryphussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Bembidion cruciatumspecies
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
subspecies: Bembidion (Peryphus) cruciatum bualei P.N.C. Jacquelin du Val, 1852
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1043469    taxon code: 129a
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2003 wykaz: O. Aleksandrowicz
Data on distribution in Poland
Bembidion cruciatum bualei - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 183
 • Publications: 44
 • Collections: 4
 • Publication authors: 39
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 1

Taxon description
Gatunek podawany z Europy, zachodniej Syberii, Kaukazu i Azji Mniejszej. Występuje w kilku formach. Podgatunek nominatywny obejmuje swym zasięgiem zachodnią część Podobszaru Śródziemnomorskiego. Polskę zamieszkują dwa inne podgatunki. Górski Bembidion (Peryphus) andreae bualei J.-Duv. rozmieszczony od Pirenejów po Karpaty i Bałkany oraz na Kaukazie; w Polsce występuje w południowej części kraju, zasiedlając pobrzeża rzek i potoków. Niżowy Bembidion (Peryphus) andreae polonicum G. Müll. rozmieszczony od Francji przez południową Szwecję i Finlandię aż do zachodniej Syberii; w Polsce wykazywany ze stanowisk na północ od 52° szer. geogr., zamieszkuje wilgotne pobrzeża większych rzek i wolno płynących potoków oraz wybrzeże morskie. Podgatunek nominatywny omyłkowo został podany z Roztocza (Tenenbaum 1913) co autor (1918) sam sprostował.

Illustrations
... browse
Bembidion
cruciatum
bualei
External data sources