Biodiversity Map
Taxa
Cantharis — subordinate taxa:
Taxon count: 25
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Elateroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Cantharidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Cantharinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Cantharinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Cantharisgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Cantharissubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Cantharis (Cantharis) fusca Linnaeus, 1758
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1015914    taxon code: 2911
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2007 wykaz: M.A. Mazur
Data on distribution in Poland
Cantharis fusca - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 360
 • Publications: 82
 • Collections: 11
 • Publication authors: 68
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Najpospolitszy gatunek w omawianym rodzaju, zamieszkujący prawie całą Europę prócz północnej części Fennoskandii; notowany poza tym z Azji Mniejszej i Syrii. W Polsce rozmieszczony na całym obszarze. Zasiedla tereny nizinne i górzyste do wysokości około 2000 m n.p.m. Pojaw postaci dojrzałych rozpoczyna się wczesną wiosną i trwa do lipca z maksimum występowania w maju i czerwcu.
Jest to gatunek pospolity na niżu Polski. W górach nie przekracza regla dolnego. Informacje o występowaniu w Tatrach nie zostały potwierdzone; także z Babiej Góry nikt go nie wykazał z wyższych partii. W związku z powyższym informacja w Katalogu (Burakowski i in. 1985), że gatunek ten dochodzi do 2000 m npm, dotyczyć może nawianych okazów. Biologia gatunku dobrze poznana. Najpełniejsze informacje podał Janssen (1963). Tu można dodać, że jest to gatunek, który dzięki drapieżnictwu i dużej liczebności, odgrywa znaczną rolę w różnych bicenozach, szczególnie polnych gdzie chrząszcze łowią różne inne owady, m. in. duże muchówki z rodzaju Tipula. Z drugiej strony, same są pokarmem dla większych ptaków owadożernych i np. stanowią duży procent biomasy pokarmowej młodych szpaków.
Występuje w całej Europie. Na wschodzie jest bardzo liczny w okolicach Kostromy na północny wschód od Moskwy (Gussakowskij 1926), częsty w leśnej strefie wschodniej Ukrainy (Istomina 1968). Podawany także z Turcji.

Illustrations
... browse
Cantharis
fusca
External data sources