Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
Choleva — subordinate taxa:
Taxon count: 15
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Leiodidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Cholevinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Cholevinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Cholevinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Cholevagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 13. Cholevasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Choleva (Choleva) reitteri Petri, 1915
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1005968    taxon code: 1060
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2004 wykaz: R. Ruta
Data on distribution in Poland
Choleva reitteri - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 7
 • Publications: 4
 • Collections: 1
 • Publication authors: 4
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu, wykazywany z nielicznych stanowisk w Polsce, południowej Szwecji, Danii, Holandii, Belgii, RFN, NRD, Rumunii, Jugosławii i zachodniej części Ukraińskiej SRR. W Polsce chrząszcz nadzwyczaj rzadko spotykany. Występuje w sąsiedztwie wód i na wilgotnych obszarach, łowiony w norach gryzoni.

External data sources