Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Curculioninaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Cioninitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Cionusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Cionus hortulanus (Geoffroy in A.F. Fourcroy, 1785)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046288    taxon code: 5674
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Cionus hortulanus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 371
 • Publications: 94
 • Collections: 14
 • Publication authors: 67
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 1

Taxon description
Gatunek rozprzestrzeniony w basenie Morza Śródziemnego, docierający na północ w Europie po południowe obszary Fennoskandii, a na wschód sięgający po Syberię, Azję Środkową i Azję Mniejszą. W Polsce występuje w całym kraju prócz wyższych partii górskich, nie jest jednak jeszcze notowany z Kotliny Nowotarskiej i Tatr. Spotykany na łąkach, przydrożach, przychaciach, kamieńcach, słonecznych wzgórzach, zrębach leśnych oraz na brzegach lasu, zarośli, piaszczystych i namulistych łach i stawów. Żyje na dziewannie pospolitej — Verbascum nigrum L., dziewannie kutnerowatej — V. phlomoides L., trędowniku bulwiastym — Scrophularia nodosa L. i namulniku brzegowym — Limosella aquatica L. W czerwcu-wrześniu żerujące larwy obserwowano na liściach i kwiatach. Przepoczwarczenie odbywa się w żółtobrunatnawym, okrągławym kokonie średnicy 4-5 mm. Stadium poczwarki trwa 6-10 dni.

Illustrations
... browse
Cionus
hortulanus
External data sources