Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
Burlinius — subordinate taxa:
Taxon count: 26
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Chrysomeloideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Chrysomelidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Cryptocephalinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Cryptocephalinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Cryptocephalinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Cryptocephalusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 13. Burliniussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Cryptocephalus (Burlinius) strigosus E.F. Germar, 1824
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1026149    taxon code: 5966 (4353b)
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2010 wykaz: L. Borowiec
Data on distribution in Poland
Cryptocephalus strigosus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 3
 • Publications: 2
 • Collections: 2
 • Publication authors: 5
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek obejmujący zasięgiem północne i środkowe Włochy, Kotlinę Pannońską i północną część Bałkanów; wzdłuż łuku Karpat sięga po zachodnie Podole, na północ dociera do Austrii, Czech, Moraw i Słowacji. Z Polski znany z jednego okazu złowionego na zboczu kserotermicznym. Chrząszcz ciepłolubny, występujący w suchych lasach, na piaskach, murawach naskalnych i nasłonecznionych stokach. Troficznie związany z macierzanką piaskową — Thymus serpyllum L. em. Fr.

Illustrations
... browse
Cryptocephalus
strigosus
External data sources