Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Byrrhoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Byrrhidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Byrrhinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Byrrhinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Cytilusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Cytilus sericeus (J.R. Forster, 1771)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1014612    taxon code: 2599+2600
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2006 wykaz: M. Przewoźny
Data on distribution in Poland
Cytilus sericeus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 427
 • Publications: 80
 • Collections: 12
 • Publication authors: 68
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
[KFP 2599: Cytilus auricomus] Gatunek rozmieszczony w północnej i środkowej części Europy, na zachód sięgający po Francję północną i wschodnią, a na południe do Włoch północnych. Rozsiedlenie w Polsce jest niedostatecznie poznane, gdyż często mylono go z pokrewnym gatunkiem C.sericeus (Forst.). Prócz stanowisk sprawdzonych przez M. Mroczkowskiego (1958) wszystkie inne wymagają rewizji oznaczeń. Zasiedla zarówno tereny nizinne, jak i górzyste, gdzie dociera do około 1200 m n.p.m. Występuje przeważnie na wilgotnych, torfowiskowych i bagnistych glebach wśród traw oraz mchów, zwłaszcza gatunków z rodzaju Sphagnum Ehrhardt.
[KFP 2600: Cytilus sericeus] Gatunek holarktyczny, w Europie szeroko rozpowszechniony, w Fennoskandii docierający do skrajnych prowincji północnych, a w południowych częściach kontynentu występujący w górach; w Alpach sięga do wysokości około 2400 m n.p.m. W Polsce chrząszcz dość pospolity, ale stosunkowo rzadko notowany, po uwzględnieniu danych ze zbiorów znany z całego obszaru. Występuje wśród mchów na wilgotnych miejscach w lasach, na łąkach i pobrzeżach wód.

Illustrations
... browse
Cytilus
sericeus
External data sources