Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Scarabaeiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Scarabaeoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Scarabaeidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Aphodiinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Psammodiinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Psammodiinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Diastictusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Diastictus vulneratus (J. Sturm, 1805)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1013315    taxon code: 2508
taxonomy checked: YES
Polish Red List: EN
 

source of names: Löbl et Smetana 2006 wykaz: A. Byk
Data on distribution in Poland
Diastictus vulneratus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 48
 • Publications: 27
 • Collections: 6
 • Publication authors: 27
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozmieszczony głównie w Europie Wschodniej i Środkowej, na północ docierający do południowych części Anglii i Szwecji, na zachód do Francji północnej i środkowej, a na południe do Włoch i Półwyspu Bałkańskiego, wykazywany także z Syberii Zachodniej. W Polsce znany z nielicznych, rozproszonych stanowisk. Występuje na obszarach nizinnych i w niższych położeniach górskich. Zasiedla głównie gleby piaszczyste, rzadziej margliste. Poławiany od kwietnia do lipca oraz pojedynczo na jesieni, wśród rozkładających się szczątków roślinnych i pod kamieniami. Bionomia nie znana.

Illustrations
... browse
Diastictus
vulneratus
External data sources