Biodiversity Map
Taxa
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Omaliinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Omaliinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Dropephyllagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Dropephylla vilis (W.F. Erichson, 1840)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1007159    taxon code: 1279
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2004 wykaz: A. Melke
Data on distribution in Poland
Dropephylla vilis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 21
 • Publications: 18
 • Collections: no data
 • Publication authors: 14
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozprzestrzeniony w zachodniej, południowej i środkowej Europie, notowany również z nielicznych stanowisk w Skandynawii. W Polsce notowany zaledwie z kilku stanowisk, przy tym odnośne dane opierają się na znaleziskach sprzed kilkudziesięciu, a nawet stu laty. Znajdowany pod korą drzew iglastych i liściastych, zwłaszcza w chodnikach korników, nadto w murszu starych pni i pniaków, a wiosną na kwitnących roślinach.

External data sources