Biodiversity Map
Taxa
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Byrrhoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Elmidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Elminaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Elminitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Elminasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Dupophilusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Dupophilus brevis M.E. Mulsant et C. Rey, 1872
PL
NO
name status: valid name
BioMap ID: 1038954    taxon code: —(2642b)
taxonomy checked: YES
Statistics
 • Records: 1
 • Publications: no data
 • Collections: 1
 • Publication authors: no data
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Rozsiedlenie gatunku słabo poznane. Mimo że od opisania gatunku upłynęło przeszło sto lat, pewne jego stanowiska znane są tylko z Hiszpanii i Francji południowej; dawne doniesienia o występowaniu w południowej części RFN (Frankonia) są wątpliwe (Horion 1955, Steffan 1979). Z uwagi na znaczną odległość wymienionych stanowisk od naszych granic również jedyna wzmianka o występowaniu w Polsce musi budzić wątpliwości.

External data sources