Biodiversity Map
Taxa
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Chrysomeloideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Chrysomelidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Chrysomelinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Entomoscelinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Entomoscelisgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Entomoscelis sacra (Linnaeus, 1758)
PL
NO
name status: valid name
BioMap ID: 1034055    taxon code: d4456
taxonomy checked: YES
Statistics
 • Records: 1
 • Publications: no data
 • Collections: 1
 • Publication authors: no data
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
[KFP 4456: Entomoscelis sacra] Gatunek obejmujący zasięgiem południowo-wschodnią Europę, Azję Mniejszą i Środkową; najdalej na zachód wysunięte stanowiska znajdują się w Austrii Dolnej, Burgenlandzie, na Morawach i Słowacji. W Polsce nie jest stwierdzony w sposób pewny. Ogólnikowa wzmianka sprzed kilkudziesięciu laty o występowaniu na Wyżynie Lubelskiej nie była później potwierdzona. Nie wiadomo na jakiej podstawie A. Warchałowski (1973) podał informację, że gatunek ten był podawany z okolic Przemyśla, ale jednocześnie opatrzył tę wzmiankę uwagą, iż prawdopodobnie polegało to na pomyłce, z tego też względu nie zaliczył E. sacra (L.) do fauny krajowej.

External data sources