Biodiversity Map
Taxa
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Omaliinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Eusphalerinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Eusphalerumgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Pareusphalerumsubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Eusphalerum (Pareusphalerum) tenenbaumi (M. Bernhauer, 1932)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1007073    taxon code: 1261
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2004 wykaz: A. Melke
Data on distribution in Poland
Eusphalerum tenenbaumi - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 49
 • Publications: 36
 • Collections: 4
 • Publication authors: 35
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek występujący głównie w środkowej Europie, na zachód sięgający do północnej i wschodniej Francji, a na południe do północnych Włoch, Jugosławii i Siedmiogrodu, wykazany nadto z Syberii. W Polsce notowany głównie z południowej części kraju. Występuje zarówno na nizinach jak i w górach, docierając do strefy kosodrzewiny. Poławiany wiosną na kwitnących roślinach zielnych i krzewiastych.

Illustrations
... browse
Eusphalerum
tenenbaumi
External data sources