Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Apionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Apioninaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Oxystomatinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Oxystomatinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Eutrichapiongenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 13. Eutrichapionsubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Eutrichapion (Eutrichapion) viciae (G. Paykull, 1800)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1027107    taxon code: 4949
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Eutrichapion viciae - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 1083
 • Publications: 157
 • Collections: 18
 • Publication authors: 94
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek palearktyczny, w całej Europie pospolity, docierający do skrajnych obszarów północnych. Występuje w Polsce od Bałtyku aż po Tatry, nie znany jeszcze tylko z Podlasia i Kotliny Nowotarskiej. Żyje na różnych gatunkach wyk: na wyce ptasiej — Vicia cracca L., wyce drobnokwiatowej — V. hirsuta (L.) S. F. Gray, wyce leśnej — V. silvatica L., wyce jednokwiatowej — V. monanthos (L.) Desf., wyce kosmatej — V. villosa Roth. Według L. Dieckmanna (1977) larwy żerują w kwiatach, wyżerając słupki i pręciki, dawne wzmianki o rozwoju larw w strączkach są przez tego autora odrzucone.

Illustrations
... browse
Eutrichapion
viciae
External data sources