Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Scarabaeiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Scarabaeoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Glaresidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Glaresisgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Glaresis rufa W.F. Erichson, 1848
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1012511    taxon code: 2559
taxonomy checked: YES
Polish Red List: EX?
 

source of names: Löbl et Smetana 2006 wykaz: A. Byk
Data on distribution in Poland
Glaresis rufa - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 5
 • Publications: 2
 • Collections: 3
 • Publication authors: 4
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Bardzo rzadko spotykany gatunek o słabo poznanym rozmieszczeniu, wykazywany dotychczas ze Słowacji południowej, z Austrii, Węgier, Rumunii, południowo-zachodniej części europejskiej ZSRR, Kaukazu i Libanu. Z Polski notowany tylko z jednego okazu znalezionego 28.IX. 1931 roku w napływkach na pobrzeżu Wisły w Krakowie. Jest to oderwane, najdalej na północ wysunięte stanowisko tego gatunku. Bionomia nie znana; poławiany na terenach piaszczystych w pobliżu rzek, przeważnie w napływkach i pod kamieniami.

Illustrations
... browse
Glaresis
rufa
External data sources