Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Scarabaeiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Scarabaeoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Scarabaeidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Cetoniinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Trichiinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Trichiinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Gnorimusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1013858    taxon code: 2542
taxonomy checked: YES
Polish Red List: VU
 

source of names: Löbl et Smetana 2006 wykaz: A. Byk
Data on distribution in Poland
Gnorimus variabilis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 65
 • Publications: 34
 • Collections: 9
 • Publication authors: 26
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozsiedlony głównie w środkowej i południowej części Europy oraz w Azji Mniejszej, notowany również z Danii, południowych części Anglii i Szwecji, na zachód docierający do terenów pagórkowatych i górzystych Francji. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju. Wszędzie w ubiegłym wieku częściej spotykany, obecnie występuje lokalnie i jest rzadko i sporadycznie znajdowany. Cykl rozwojowy trwa prawie dwa lata. Larwa żeruje w wilgotnym murszejącym drewnie pni i pniaków, głównie drzew liściastych. Postacie dorosłe poławiano od czerwca do sierpnia.

Illustrations
... browse
Gnorimus
variabilis
External data sources