Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Curculioninaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Mecininitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Gymnetrongenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Gymnetron melanarium (E.F. Germar, 1821)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046353    taxon code: 5644
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Gymnetron melanarium - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 250
 • Publications: 74
 • Collections: 11
 • Publication authors: 58
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek zamieszkujący prawie całą Europę z wyjątkiem północnych obszarów Fennoskandii. W Polsce, chociaż nie jest znany jeszcze z niektórych krain, występuje prawdopodobnie w całym kraju. Występuje w miejscach suchych i nasłonecznionych — na łąkach, pastwiskach, miedzach, zboczach oraz w widnych lasach i zaroślach. Żyje na przetaczniku macierzankowym — Veronica serpyllifolia L. Larwy żerują w łodydze, powodując w jej części środkowej i dolnej nierównomierne zgrubienia. Postacie dojrzałe spotykano ponadto na innych przetacznikach, takich jak przetacznik ożankowy — V. chamaedrys L., przetacznik leśny — V. officinalis L. i przetacznik pagórkowy — V. teucrium L.

Illustrations
... browse
Gymnetron
melanarium
External data sources