Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
Gyrophaena — subordinate taxa:
Taxon count: 17
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Staphylinidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Aleocharinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Homalotinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Gyrophaeninasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Gyrophaenagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 13. Gyrophaenasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Gyrophaena (Gyrophaena) obsoleta L. Ganglbauer, 1895
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1009337    taxon code: 5822 (1976b)
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2004 wykaz: A. Melke
Data on distribution in Poland
Gyrophaena obsoleta - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 10
 • Publications: 6
 • Collections: 1
 • Publication authors: 11
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek opisany przed przeszło stu laty z Austrii Dolnej, wykazany z nielicznych stanowisk we Francji, w Niemczech, Austrii i na Słowacji, ale wszędzie rzadko spotykany, notowany ponadto z południowej Skandynawii. W Polsce niedawno odkryty na trzech stanowiskach w dwu krainach. Gatunek związany z terenami leśnymi. Występuje w owocnikach grzybów naziemnych i nadrzewnych, niekiedy będących w stanie rozkładu; notowany z gatunków należących do rodzajów młeczaj — Lactarius (Dc.) S.F. Gray, gołąbek — Russula Pers. Ilejkówka — Clitocybe (Fr.) Quél.

External data sources