Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Haliplidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Haliplusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Haliplidiussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Haliplus (Haliplidius) obliquus (Fabricius, 1787)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1000079    taxon code: 516
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2003 wykaz: M. Przewoźny
Data on distribution in Poland
Haliplus obliquus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 86
 • Publications: 55
 • Collections: 4
 • Publication authors: 54
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek zamieszkuje północną, środkową, wschodnią i częściowo południową Europę, nadto notowany z Azji Mniejszej i Iranu. Dość rzadko spotykany w różnego rodzaju zbiornikach wód stojących oraz w wodach wolno płynących. Występuje głównie wśród ramienic i glonów nitkowatych, często w towarzystwie Haliplus (Haliplus) confinis Steph.

Illustrations
... browse
Haliplus
obliquus
External data sources