Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Apionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Apioninaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Aplemoninitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Helianthemapiongenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Helianthemapion aciculare (E.F. Germar, 1817)
PL
NO
name status: valid name
BioMap ID: 1026827    taxon code: —(4874b)
taxonomy checked: YES
Statistics
 • Records: 0
 • Publications: no data
 • Collections: no data
 • Publication authors: no data
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek zamieszkujący Europę Południową oraz południową część Europy Środkowej. Granica północna przebiega przez środkowe Niemcy. Notowany również z Algierii i Maroka. W Polsce wykazany przed przeszło 80 laty z trzech stanowisk w dwu krainach, ale dane o jego występowaniu zdają się być niewiarygodne. S. Smreczyński (1965) nie zaliczył tego gatunku do fauny Polski. We Francji chrząszcz ten żyje na gatunkach z rodzaju posłonek — Helianthemum Mill., rosnących na glebach piaszczystych i wapiennych. Larwa żeruje w łodygach, przeobrażenie następuje we wrześniu. Postacie dojrzałe zimują w powierzchniowej warstwie gleby, ukazują się w maju i poławiano je do lipca. W Niemczech larwę i świeżo przeobrażonego chrząszcza znaleziono w łodydze posłonka kutnerowatego — Helianthemum nummularium (L.) Dun.

External data sources