Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Hydrophiloideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Hydrophilidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Hydrophilinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Hydrophilinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Hydrobiusinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Hydrobiusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Hydrobius fuscipes (Linnaeus, 1758)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1004636    taxon code: 783+784+785
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2004 wykaz: M. Przewoźny
Data on distribution in Poland
Hydrobius fuscipes - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 330
 • Publications: 136
 • Collections: 10
 • Publication authors: 118
 • Illustrations (iconography): 2
 • Photos (specimen/observation): 2

Taxon description
[KFP 783: Hydrobius fuscipes] Gatunek notowany powszechnie z całej Palearktyki, wykazany również z Ameryki Północnej. Występuje w różnego rodzaju nie zacienionych zbiornikach wodnych. Żyje zarówno w wodach słodkich jak i słonych.
[KFP 785: Hydrobius subrotundus] Rozmieszczenie tego gatunku jest słabo poznane, gdyż dopiero niedawno udowodniono, że mylono go powszechnie z gatunkiem Hydrobius fuscipes (L.). Stwierdzony dotychczas w środkowej Europie, Fennoskandii i na Wyspach Brytyjskich. Znajdowany w zacienionych, leśnych zbiornikach wodnych i na torfowiskach.
[KFP 784: Hydrobius rottenbergii] Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu, gdyż do niedawna uważany za odmianę Hydrobius fuscipes (L.), wobec czego niektóre z danych rozmieszczeniowych tego gatunku mogą się odnosić do Hydrobius rottenbergii Gerhardt. Warunki ekologiczne mało znane. W Szwecji notowany tylko z południowych wybrzeży morskich, gdzie występuje tylko w strefie rozprysku wody. Z uwagi na wymienione środowisko, z jakim prawdopodobnie jest omawiany gatunek związany, dane z naszego kraju, prócz Pobrzeża Bałtyku, wymagają dalszych, dokładniejszych badań.

External data sources