Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Hyperinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Hyperinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Hyperagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Dapalinussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Hypera (Dapalinus) contaminata (J.F.W. Herbst, 1795)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046824    taxon code: 5417
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Hypera contaminata - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 109
 • Publications: 59
 • Collections: 4
 • Publication authors: 45
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozsiedlony w zachodniej i południowej części Europy oraz w południowo-wschodniej części Europy Środkowej i na Półwyspie Bałkańskim. W Polsce wykazany z nielicznych stanowisk, głównie w zachodniej i południowej części kraju, ale dawne wzmianki, sprzed przeszło stu lat o występowaniu tego ryjkowca na Mazowszu i w Sudetach Zachodnich winny być potwierdzone nowymi znaleziskami. Występuje na polach, pastwiskach, miedzach i nasłonecznionych zboczach. Żyje na groszku bulwiastym — Lathyrus tuberosus L. Postacie dojrzałe żerują na kwiatach. Larwy przepoczwarczają się w żółtobiałym, siateczkowatym kokonie.

Illustrations
... browse
Hypera
contaminata
External data sources