Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Cryptorhynchinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Cryptorhynchinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Kyklioacallesgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Palaeoacallessubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Kyklioacalles (Palaeoacalles) roboris (J. Curtis, 1834)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046236    taxon code: 5451
taxonomy checked: YES
Polish Red List: DD
 

source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Kyklioacalles roboris - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 8
 • Publications: 9
 • Collections: no data
 • Publication authors: 9
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozprzestrzeniony w zachodniej, południowej i środkowej części Europy, docierający na północ do Wysp Brytyjskich, Danii i południowej Skandynawii; notowany także z Kaukazu. W Polsce należy do wielkich rzadkości faunistycznych, jest znany dotychczas tylko z jednego stanowiska. Występuje w suchych i niezbyt wilgotnych lasach liściastych i mieszanych, w parkach i żywopłotach. Łowiono go na suchych albo obumierających gałęziach dębów — Quercus L., buków — Fagus L., grabów — Carpinus L. i olsz — Alnus Mill., rzadziej na młodych jodłach — Abies Mill., ponadto pod opadłymi liśćmi, w ściółce i wiązkach chrustu.

Illustrations
... browse
Kyklioacalles
roboris
External data sources