Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Scolytinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Dryocoetinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Lymantorgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Lymantor coryli (É. Perris, 1855)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1027710    taxon code: 4792
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2011a wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Lymantor coryli - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 47
 • Publications: 30
 • Collections: 5
 • Publication authors: 28
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek zamieszkujący południową i środkową część Europy, na północ sięgający po Wyspy Brytyjskie, Danię i południowe prowincje Fennoskandii, notowany też z Azji Mniejszej. W Polsce notowany z nielicznych rozproszonych stanowisk w dziewięciu krainach. Głównym żywicielem jest kruszyna pospolita — Frangula alnus Mill., rzadziej leszczyna, czeremcha, bez lilak, jabłoń, dąb, klon i wiąz. Opada martwe, przegrzybiałe cienkie pnie i gałązki, przeważnie leżące na ziemi. Chodnik macierzysty zwykle jednoramienny, podłużny, niekiedy rozgałęzia się, głęboko w bielu. Chodniki larwalne również głęboko drążone, często wnikają do rdzenia gałązki.

External data sources